Naujienos > Naudinga > Priedai > Matavimo vienetai
 
 

Matavimo vienetai

__________________________________________________________________________________________

Ilgio matavimo vienetai

Ploto matavimo vienetai

 

1 cm = 10 mm
1 dm = 10 cm
1 m = 100 cm
1 km = 1000 m
1 av (astronominis vienetas) = 149 597 870 km
1 ml (mylia) = 1760 jardų = 1 609 m
1' (1 ft; pėda) = 12 colių = 0,3048 m
1" (1 in; colis) = 0,0254 m
1 šm (šviesmetis) = 9460000000000 km

1 pc (parsekas) = 30850000000000 km 

 

 

 

1 kv. kilometras (km2) = 100 hektarų (ha)

1 m2 = 100 dm2 = 10000 cm2
1 dm2 = 100 cm2 = 10000 mm2
1 kv. colis = 6,45 cm2
1 ha = 10000 m2
1 a = 100 m2

Tūrio matavimo vienetai

Masės matavimo vienetai

 

1 m3 = 1000 dm3 = 1000000 cm3
1 litras (l) = 1 dm3
1 mililitras (ml) = 1 cm3
1 hektolitras (hl) = 10 dekalitrų (dl) = 100 dm3

 

 

1 tona (t) = 1000 kilogramų (kg)
1 centneris (cnt) = 100 kg
1 kg = 1000 gramų (g)
1 g = 1000 miligramų (mg)

1 karatas = 0,2 g

Laiko matavimo vienetai

 

 

1min = 60s
1h = 60 min
1 para = 24h = 1440 min
1 mėnuo = 28-31 paros
1 savaitė = 7 dienos
1 metai = 365-366 dienos
1 amžius = 100 metų

 

__________________________________________________________________________________________

Kaip paversti vienus vienetus kitais mokomės per matematikos, fizikos ir kitų dalykų pamokas. Tačiau, daliai moksleivių vistiek sudėtinga vienus matavimo vienetus, ypač ploto ir tūrio, paversti kitais. Tačiau, nieko čia jau taip ir sudėtingo...

5 kilometrai = 5 · 1000 metrų = 5000 metrų

200 miligramų = 200 · 0,001 gramų = 0,2 gramų

5 dm3 = 5 (deci · metrai)3 = 5 · deci3 · metrai3 = 5 · 0,13 · m3 = 0,005 m3

__________________________________________________________________________________________