Naujienos > Naudinga > MKP - mokomosios kompiuterinės programos > Matematika
 
 

Matematika

__________________________________________________________________________________________

Moppi matematika - matematikos kompiuterinė mokomoji - pratybų programa, apimanti 6 - 9 klasių matematikos kursą. Programa skirta matematikos mokymui, ir gali būti naudojama tiek pamokų metu, kontroliniams darbams rengti, tiek savarankiškam mokymuisi. Joje yra daugiau nei 2600 įvairių matematikos užduočių, kurios gali būti atnaujintos ir keičiamos. Programa interaktyvi, greitai įvaldoma ir patogi naudoti.


Matematika 11
- Priemonė paruošta pagal "Matematika 11. Bendrasis kursas" vadovėlį. Joje pateikiama teorija, uždaviniai, sprendimo pavyzdžiai, testai ir žinynas. Priemonė sudaro galimybę moksleiviui spręsti pasiriinktas mokomąsias užduotis ar testus ir tuoj pat gauti informaciją ar rezultatas teisingas.


Matematika 12
- ši priemonė yra mokomojo komplekto "Matematika 12" sudedamoji dalis. Priemonę sudaro vadovėlio penkių skyrių teorinės dalies elektroninė versija ir ją papildantys demonstraciniai įrankiai. Šioje priemonėje rasite pamatinių uždavinių sprendimo uždavinių, įvairių mokomųjų užduočių, žinyną.


Tangram
- flash tipo programėlė, skirta vizualinio matymo tobulinimui. Reikia: sudėlioti duotąją figūrą iš mažesnių figūrėlių.


Add it Up
- flash tipo programėlė skirta mokytis sudėties veiksmo. Aišku, ji skirta mažesniųjų klasių moksleiviams, bet manome, kad  ir vyresniukams praverstu pasinaudoti.


Grafikas
- šia programa pravartu pasinaudoti nagrinėjant tas matematikos temas, kurios susijusios su funkcijų grafikų braižymu ar grafiniu sprendimo metodu, pvz.: funkcijų grafikai, funkcijos grafiko transformacijos, funkcijos savybės; lygtys ir nelygybės, kai kurių lygčių ar nelygybių sistemos ir pan. Laisva platinama.


Figūros
- mokymosi objektas "Figūros" skirtas specialiųjų poreikių 6 - 14 metų vaikams. Priemonė įgarsinta aiškia ir taisyklinga lietuvių kalba, ją galima kūrybiškai pritaikyti matematikos, dailės, technologijų pamokose. Dirbdami su ja specialiųjų poreikių vaikai lavina atmintį, mąstymą, tobulina dėmesio koncentraciją. Laisvai platinama.


Keturi veiksmai
- programa, skirta 8 - 10 metų mokiniams mokytis pagrindinių aritmetikos veiksmų: sudėties, atimties stulpeliu, daugybos, dalybos. Laisvai platinama.


Convert all
  - įvairiapusiškas matavimo vienetų konvertavimas. Supranta apie 400 vienetų, galima naudoti aritmetines formules. Laisvai platinama.


GeoGebra
- programa, kuri leis pajust geometrijos dėsnius tiesiogiai ir parodys brėžiamų figūrų formules. Ja galima braižyti figūras pagal jau pavaizduotus objektus. Taip pat galima braižyti funkcijų grafikus. Laisvai platinama.


Matematikos uždaviniai 7 klasei
- priemonė skirta 7 klasės matematikos mokymui, pritaikyta adaptuotiems ir modifikuotiems mokiniams. Priemonę sudaro temos: Teigiamų ir neigiamų skaičių veiksmai, Reiškinių pertvarkymas, Lygčių sprendimas. Priemonėje yra teorinė medžiaga, pratybos, kontroliniai darbai, pagalba. Laisvai platinama bandomoji versija.


Paprastosios trupmenos
- ši mokomoji kompiuterinė priemonė labiausiai tinka VI klasės mokytojams ir mokiniams mokantis paprastųjų trupmenų ir veiksmų su jomis. Pateiktos užduotys pilnai atitinka mokymo programą 5 - 6 bendrojo lavinimo mokyklų klasėse. Sprendimo rezultatai vertinami pateikiant procentine išraiška ir parašant pažymį. Laisvai platinama bandomoji versija.


Pasakyk kiek laiko
- programa, skirta padėti mokiniams išmokti pažinti laiką ir nustatyti laikrodį. Tinka specifinių pažinimo, regos, kompleksinių sutrikimų ir kt. negales turintiems 6 - 12 metų vaikams. Naudojant ją galima tobulinti dėmesį, lavinti atmintį, mąstymą, regimosios atminties įgūdžius. Laisvai platinama.


Veiksmai su teigiamais ir neigiamais skaičiais 7 klasei
- programa skirta bendrojo lavinimo mokyklų 7 klasei, mokant ir mokantis veiksmus su teigiamais ir neigiamais skaičiais. Laisvai platinama.


Tiesinės lygtys
- ši mokomoji kompiuterinė priemonė yra viena iš treniruoklių serijos "Žaidžiame matematiką" dalių. Ji skirta mokyti(s) spręsti paprasčiausias pirmojo laipsnio lygtis su vienu nežinomuoju. Kiekvienos lygties atveju galima pasirinkti vieną iš trijų sudėtingumo lygių: a) visi lygties koeficientai ir atsakymas yra natūralieji skaičiai; b) lygties koeficientas ir atsakymas yra teigiamieji skaičiai (dešimtainės ar paprastosios trupmenos); c) lygties koeficientai ir atsakymai yra racionalieji skaičiai. Programoje yra dvi veiksenos: mokymosi ir pasitikrinimo. Pratimų skaičius nėra ribojamas. Atlikus kontrolines užduotis, suskaičiuojami teisingi atsakymai, įvertinamas rezultatas (parašomas pažymys). Laisvai platinama bandomoji versija.

__________________________________________________________________________________________