Naujienos > Matematika > 6 klasė > Matematika ir pasaulis
 
 

Matematika ir pasaulis

__________________________________________________________________________________________

Trupmenų daugybos / dalybos taisyklės

__________________________________________________________________________________________

I. Matavimai. Laikas. Masė.

Laikas.

Masė.

Užduotys     Užduotys

Skyriaus kartojimas ir apibendrinimas

Pavyzdinis kontrolinis darbas

II. Natūraliųjų skaičių dalumas.

Skaičiaus dalikliai ir kartotiniai.

Dalumo iš 2, iš 5 ir iš 10 požymiai.

Dalumo iš 3 ir iš 9 požymiai.

Pirminiai ir sudėtiniai skaičiai.

Sudėtinių skaičių skaidymas pirminiais dauginamaisiais.

Didžiausias bendrasis daliklis.

Mažiausias bendras kartotinis.

Papildomi uždaviniai

Skyriaus kartojimas ir apibendrinimas

Pavyzdinis kontrolinis darbas

III. Paprastųjų trupmenų savybės. Sudėtis ir atimtis.

Paprastosios trupmenos.

Uždaviniai

Mokomoji priemonė "Paprastosios trupmenos"

Pagrindinė trupmenos savybė.

Trupmenų prastinimas.

Trupmenų bendravardiklinimas.

Trupmenų palyginimas.

Trupmenų sudėtis.

Mokomoji priemonė "Paprastosios trupmenos"

Trupmenų atimtis.

Mokomoji priemonė "Paprastosios trupmenos"

Klausimai kartojimui

Skyriaus kartojimas ir apibendrinimas 

Pavyzdinis kontrolinis darbas

IV. Trupmenų pertvarkymas. Paprastųjų trupmenų daugyba.

Paprastųjų trupmenų vertimas dešimtainėmis.

Begalinės dešimtainės trupmenos.

Paprastųjų trupmenų daugyba iš natūraliojo skaičiaus.

Paprastųjų trupmenų daugyba.

Skyriaus kartojimas ir apibendrinimas

Pavyzdinis kontrolinis darbas

V.  Ilgis. Plotas. Tūris ir talpa.

Ilgis.

Plotas.

Stačiakampio gretasienio paviršiaus plotas.

Tūris.

Masės skaičiavimas.

Tūris ir talpa.

Tūris, talpa ir masė.

Skyriaus kartojimas ir apibendrinimas

Pavyzdinis kontrolinis darbas

VI. Procentai.

Skaičiaus procentų radimas.

Procentai ir trupmenos.

Mintinis skaičiavimas.

Procentų uždavinių sprendimas.

Procentų skaičiavimas skaičiuokliu.

Internetinis procentų skaičiuoklis

Viso skaičiaus radimas, kai žinomi jo procentai.

Skyriaus kartojimas ir apibendrinimas

Pavyzdinis kontrolinis darbas

VII. Paprastųjų trupmenų dalyba.

Trupmenų dalyba iš natūraliojo skaičiaus ir natūraliųjų skaičių dalyba iš trupmenos.

Paprastųjų trupmenų dalyba.

Mokomoji priemonė "Paprastosios trupmenos"

Uždavinių su trupmenų veiksmais sprendimas.

Veiksmai su trupmenomis  

Skyriaus kartojimas ir apibendrinimas

Pavyzdinis kontrolinis darbas

VIII. Apskritimas ir skritulys. Proporcija. Mastelis.

Apskritimo ilgis.

Skritulio plotas.

Skritulio dalys. Skritulinė diagrama.

Proporcija. Pagrindinė proporcijos savybė.

Dydžių tiesioginis proporcingumas.

Mastelis.

Skyriaus kartojimas ir apibendrinimas

Pavyzdinis kontrolinis darbas

IX. Neigiamieji skaičiai.

Neigiamieji skaičiai.

Skaičių ašis.

Priešingieji skaičiai. Skaičiaus modulis.

Natūralieji, sveikieji, racionalieji skaičiai.

Teigiamųjų racionaliųjų skaičių palyginimas.

Skyriaus kartojimas ir apibendrinimas

Pavyzdinis kontrolinis darbas

X. Tiesių kirtimasis. Koordinačių plokštuma.

Tiesių kirtimasis. Statmenos tiesės.

Lygiagrečios tiesės.

Taško padėties nusakymas skaičių pora.

Grafikas.

Koordinačių plokštuma.

Taško vaizdavimas.

Grafiko braižymas.

Skyriaus kartojimas ir apibendrinimas

Pavyzdinis kontrolinis darbas

XI. Erdviniai kūnai.

Briaunainiai.

Prizmė. Stačiakampis gretasienis.

Prizmė. Kubas.

Sukiniai.

Skyriaus kartojimas ir apibendrinimas

Pavyzdinis kontrolinis darbas

XII. Kurso kartojimas.

__________________________________________________________________________________________