Kokie mūsų tikslai?!

Šeštadieninėje „Tiksliuko akademijoje“ mes mokysimės kelti klausimus, prognozuoti, tyrinėti, stebėti, tirti, kurti ir reflektuoti. Čia pradinių klasių mokiniai rinksis tam, kad aktyviai veiktų ir tuo pačiu pademonstruotų, kokiomis vertybėmis jie vadovaujasi siekdami tikslo. Mokiniams naujas idėjas, teorinius modelius ar naują medžiagą pateiksime taip, kad jie matytų, kaip ji susijusi su informacija, kurią vaikai jau turi ir sąvokas, kurias jau supranta.

Tiksliuko akademija – į gamtos mokslus ir užsienio kalbos gilinimą orientuota, smalsius mokinius ugdanti neformaliojo švietimo programa.

Šiuolaikinis ugdymas orientuotas į 21 amžiaus kompetencijas:

–    Kritinį mąstymą ir problemų sprendimus;

–    bendravimą ir bendradarbiavimą;

–    lyderystę ir asmeninį tobulėjimą;

–    informacinį raštingumą;

–    užsienio kalbą;

–    pilietiškumą ir emocinį raštingumą.


Registracija jau prasidėjo!

Jei esi žingeidus, drąsus, nebijantis iššūkių, ateik į „Tiksliuko akademiją“!

Užsiėmimų metu tobulinsi įgytas matematines, gamtos mokslų žinias, gebėjimus. Lavinsi loginį mąstymą, pastabumą, spręsi nestandartinius uždavinius. Savo žinias galėsi patikrinti įvairiuose konkursuose.

Mėnesio kaina 35€                   Užsiėmimų laikas: šeštadienis 10:00 - 13:00 val.

Registracija